• ЭГУЦС ашиглалтанд орсноор Монгол улсын эрчим хүчний системийн гаднаас үл хамаарах бие даасан байдлыг хангана.
 • ЭГУЦС Монгол улсын анхны томоохон чадлын усан цахилгаан станц болох юм.
 • 2014 онд ЦЭХ-ний өөрийн өртгөөс 20,92 төгрөгөөр доогуур үнээр хэрэглэгчдэд борлуулжээ.
 • Монгол улс 2020 он гэхэд эрчим хүчний үйлдвэрлэлийнхээ 20%-ийг СЭХ-ээр хангах үүрэг хүлээсэн.
 • Төвийн бүсийн нэгдсэн систем 2014 онд импортын цахилгаан эрчим хүчний төлбөрт 25 орчим сая ам.доллар зарцуулжээ.
 • Эрчим хүчний системийн эрэлт, нийлүүлэлт хугацааны эгшин бүрд тэнцвэртэй, тасралтгүй байдаг онцлогтой.
 • Геологи хайгуулын судалгаагаар ЭГУЦС-н далангийн суурийн геологийн нөхцлийг маш сайн гэж тогтоожээ.
 • Монгол улсын засгийн газар 2013 оны 11-р сард ЭГУЦС-ыг барих шийдвэр гаргалаа.
 • Жил ирэх тусам эрчим хүчний эх үүсвэр барьж байгуулах зардал өссөөр байна.
 • Эгийн голын УЦС нь Эг-Сэлэнгийн бэлчирээс 2,5 км зайд байрлана.
 • ЭГУЦС баригдснаар аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх олон боломж нээгдэнэ.
 • УЦС-ын эрчим хүч үйлдвэрлэл нь усан сангийн усны түвшингээс хамаардаг.
 • ЭГУЦС-ын орчимд жилд дунджаар 300-310 мм хур тунадас унадаг.
 • ЭГУЦС-ын орчимд агаарын дундаж температур нь 12-р сард -40 хэм, 7,8-р сард +25 хэм байдаг.
 • ЭГУЦС өвөлд үүсэх мөсний үзэгдлээ зохицуулж чадна.
 • ЭГУЦС-ын орчимд жилийн дундаж салхины хурд 2.3 м/с, харьцангуй чийгшил 72% байдаг.
 • Монгол улс 1977 оноос хойш ОХУ-аас импортолсон эрчим хүчнийхээ төлбөрт нийт 360 сая доллар буюу 530 тэрбум төгрөг төлжээ.
 • Асаалт хийх хугацааны хувьд УЦС 2-5 минут байдаг бол ДЦС-ууд 2-4 цаг байдаг.
 • Төвийн бүсийн нэгдсэн системийн 2014 оны оргил ачаалал 969 МВт хүрсэн.
 • ЭГУЦС 220кВ-ын 2 хэлхээ ЦДАШ-аар Төвийн Бүсийн Нэгдсэн Систем (ТБНС)-д холбогдоно.
 • ЭГУЦС жилд 709 мянган тонн CO2 бууруулах болно.
 • 2022 оноос ЭГУЦС-ын жилийн нийлүүлэлт 581 - 2662 сая кВт цаг хооронд хэлбэлзэж болохоор тооцоологдоод байна.
 • ЭГУЦС-ын хамрах талбайгаас 2014 оны Археологийн хайгуул-судалгаагаар 242 эртний дурсгал илрүүлсэн.
 • Төвийн Бүсийн Нэгдсэн Систем (ТБНС)-ийн цахилгаан станцуудын дотоод хэрэгцээ дунджаар 14,47% байна.
 • Эгийн голын орчим 423 зүйлийн ургамал ургадаг.
 • Манай хөрш хоёр улс дэлхийн усны эрчим хүчний үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 5 орны тоонд багтдаг.
 • Тайширын УЦС АУЭХС-ийн эрчим хүчний хэрэглээний 27%-ийг хангаж байна.
 • 1878 онд дэлхийн хамгийн анхны усан цахилгаан станцыг байгуулжээ.
 • Өнөөдөр дэлхийн эрчим хүчний 20%-г усан цахилгаан станцаар үйлдвэрлэдэг бөгөөд 30 гаруй орнуудын голлох эрчим хүчний эх үүсвэр нь болж өгдөг байна.
 • Дөргөний УЦС ББЭХС-ийн эрчим хүчний хэрэглээний 30 орчим хувийг хангаж байна.
 • Далан бүхий усан сан нь эрчим хүч үйлдвэрлэх, усны нөөц болохоос гадна үерийн зохицуулалт, усалгаа, аялал жуулчлал, аж ахуй эрхлэх зорилгоор ашиглагдаж болдог.
 • Усан цахилгаан станц нь насжилт урттай, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын зардал бага, хөрөнгө оруулалтаа нөхсөн байхад хямд өртөгтэй эрчим хүч үйлдвэрлэнэ.
 • Эгийн голын УЦС нь өөрийн борлуултын орлогоороо хөрөнгө оруулалтаа 20-25 жилд нөхөх тооцоололтой.
 • Дэлхийн хэмжээнд усан цахилгаан станцын суурилагдсан хүч 1,3 ТВт хүрээд байна.
 • Монгол улс усны эрчим хүчнийхээ нөөцийн дөнгөж 1,6%-ийг л ашиглаж байна.
 • Монгол орны эрчим хүчний өнөөгийн нөхцөл байдал, ус зүйн нарийвчилсан тооцоолол зэргийг судалсны үндсэн дээр ЭГУЦС-ын суурилагдах хүчин чадлыг 315 МВт байхаар сонгож авсан болно.
 • Эгийн голд 21 зүйлийн загас байдаг.
 • Сэлэнгэ мөрөн дээр төмөр бетон гүүр баригдана.
 • УЦС-ын үндсэн тоноглолын насжилт 30 гаран жил байдаг.
 • Төвийн Бүсийн Нэгдсэн Систем (ТБНС)-нд буй эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн суурилагдсан хүч чадал 1032 МВт болсон.
 • Монгол улсын хэмжээнд 6 дэд станцаар ОХУ-аас, 6 дэд станцаар БНХАУ-аас эрчим хүч импортлон авч байна.
 • БУЦАХ
 • ШИНЭЧИЛСЭН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
 • ГҮЙЦЭТГЭГЧ
 •  ТРАКТЕБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ (GDF Suez) С.п.А

  Эгийн голын УЦС төслийн нэгжийн ерөнхий зөвлөх компаниар Франц улсын Трактебел инженеринг (GDF Suez) компани ажиллаж байна. Трактебел инженеринг (GDF Suez) компани нь эрчим хүчний цогц үйлчилгээгээр Европ тивд тэргүүлэгч GDF Suez групп компанийн харъяа GDF SUEZ Energy Services компанийн салбар нэгж юм. Трактебел инженеринг (GDF Suez) компани нь Бельги улсад төвтэй, дэлхийн 33 оронд салбар нэгжтэйгээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, инженерингийн зөвлөх үйлчилгээгээр дэлхийд тэргүүлэгч компаниудын нэг юм. Трактебел инженеринг (GDF Suez) компани нь 100 гаруй жил эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарт ажилласан туршлагатай ба одоогоор дэлхийн 140 гаруй орны төсөл дээр нийт 4400 хүн ажиллаж байна Трактебел инженеринг (GDF Suez) компани нь ойролцоогоор 70 гаруй оронд, 650 гаруй далангийн төсөл дээр ажилласнаас 250 усан цахилгаан станцын далан ашиглагдаж байна.

 • ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
 •  ГЕОТЕР ХХК

  Франц улсын Трактебел инженеринг (Захиалагч) төслийн зөвлөх компани нь төслийн талбарын газар хөдлөлийн аюулын магадлалын үнэлгээг нарийвчлан боловсруулах ажлыг энэ чиглэлээр мэргэшсэн Франц улсын Геотер ХХК (Гүйцэтгэгч)-р гүйцэтгүүлж хамтран ажилласан. Геотер ХХК нь 1988 онд байгуулагдсан Франц улсад төвтэй геотехник, геофизик, газар хөдлөл чичирхийллийн чиглэлээр 25 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна.

 • ГҮЙЦЭТГЭСЭН ХУГАЦАА:  2014.06.12 - 2014.07.12
 • ҮНДЭСЛЭЛ
 • 1994 онд хийсэн тайланд газар хөдлөлийн үнэлгээ дутуу байсныг гүйцээж хийсэн ба газар хөдлөл, чичирхийллийн үнэлгээний арга зүй өмнөх судалгааны үеэс бүрэн өөрчлөгдсөн тул энэ чиглэлээр мэргэшсэн Франц улсын Геотер ХХК-иар цоо шинэ судалгаа үнэлгээ хийлгэж, том хэмжээний газар хөдлөлт тохиолдох хэмжээг тодорхойлох шаардлага үүссэн.

 • Ач холбогдол
 • Газар хөдлөлийн эрсдлийн шинэ үнэлгээг шинэчилсэн Техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) –ийн нэг хэсэг болгон хийсний үр дүнд өмнөх судалгаанд газар хөдлөлийн эрсдлийн түвшин дутуу тооцсон байсныг гүйцээж боловсруулсан нь далангийн бат бөхийн тооцоо боловсруулахад, хөндлөн огтлолын сонголтыг хийхэд чухал ач холбогдолтой болсон.

 • Дүгнэлт
 • Газар хөдлөл чичирхийлэл (ГХЧ)-ийн өмнөх Техник, Эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийн шатанд хийсэн судалгаанд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн ба байж болох хүчтэй газар хөдлөли (ББХГХ)-ийн үеийн хөрсөнд үүсэх оргил хурдатгал (ХОХ)-ыг 0,18 д гэж тодорхойлсон судалгааг дахин хянаж боловсруулсан. Төслийн талбар бусад газар хөдлөл эрсдэл (ГХЭ)-ийн утга 475 жилийн давтагдлын хугацаанд өмнөх Техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-д тодорхойлсон ҮОХ-ын утгыг дутуу үнэлсэн гэж үзсэн ба галт уулын идэвхжилтийн улмаас үүссэн газар хөдлөлийг өмнөх судалгаанд авч үзээгүй, сейсмотектоникийн бүсчлэлийг тогтоох шаардлагатай зэргээс үүдэн ГХЧ-ийн судалгааг бүрэн хянаж засварласан. Далангийн тогтвортой байдлын тооцоонд ГХЭ-ийн үнэлгээг хийхэд ББХГХ-д тохирох ХОХ-ын дүйцүүлэн авсан утгыг 0,35 д болгон шинэчилсэн тооцсон. ГХЭ-ийн шинэчилсэн судалгаанд холимог тооцоонд статистик аргыг ашигласан ба сейсмотектоник загварыг боловсруулж жижиг газар хөдлөлийн сонголтыг хийсэн. Чулуулгийн нөхцлийг авч үзэн хөрсөнд үүсэх хурдатгалыг тооцох таван тэгштгэлийг ашиглаж жишиг газар хөдлөл болгонтой төслийн талбарт үзүүлэх нөлөөлөл (ХОХ, спектрийн хурдатгал)-ийг тооцсон. Шинэ судалгааг орчин үеийн аргачлалаар хийсэн ба газар хөдлөлийг зураг төсөлд тусгах үзүүлэлтийн сонголт нь ИКОЛД –ын бюллетенийн зөвлөмжтэй бүрэн нийцсэн.

ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ
 • Эгийн голын УЦС-ын далан баригдах газар нь
  Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт, Эг-Сэлэнгийн бэлчирээс 2.5 км зайд байрладаг.
УСАН САН
 • Усан сангийн хэвийн түвшин
  д.т.д 910 м
 • Усан сангийн эзэлхүүн
  5.7 тэрбум м3
 • Усан сангийн толион талбай
  154.3 км2
ДАЛАН
 • Далангийн хярын дээд түвшин
  д.т.д 913 м
 • Далангийн хярын өргөн
  8 м
 • Далангийн хярын урт
  740 м
 • Газраас дээш далангийн өндөр
  82 м
 • Далангийн эзэлхүүн
  2.29 сая м3
СТАНЦЫН БАРИЛГА
 • Суурилуулах хүчин чадал
  315 МВт
 • Жилийн дундаж цахилгаан үйлдвэрлэл
  606 сая кВт.цаг
 • Турбин
  Франсис 4 x 68.75МВт, 2 x 20.5МВт, 1 x 3МВт
ТӨСЛИЙН ДЭД БҮТЭЦ
 • Төслийн талбараас Эрдэнэт дэд станц хүртэл
  72.3 км урт 2 хэлхээ 220 кВ-ын ЦДАШ
 • Төслийн талбараас Эрдэнэт хот хүртэл
  71.9 км авто зам, Сэлэнгэ мөрөн дээр 320м урттай төмөр бетон гүүр
Дээш очих